സി ബി എസ് സി പരീക്ഷകളില്‍ തീരുമാനം ;പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പരീക്ഷകള്‍ റദാക്കി, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു.

ന്യൂ ഡല്‍ഹി : കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സി ബി എസ് സി ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച്‌ ഉണ്ടായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തീരുമാനമായി. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി വയ്ക്കുകയും പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പരീക്ഷകള്‍ റദ്ധാക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ...Read More

This is Rising!