12-15നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ ഫൈസര്‍ വാക്​സിന്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന്​ ബ്രിട്ടന്‍

12-15നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ ഫൈസര്‍ വാക്​സിന്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന്​ ബ്രിട്ടനിലെ മെഡിസിന്‍ റെഗുലേറ്ററി ഏജന്‍സി​ അറിയിച്ചു. മെഡിസിന്‍സ് ആന്‍ഡ്​ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ പ്രൊഡക്‌ട്സ് റെഗുലേറ്ററി ഏജന്‍സിയാണ്​ (എം‌.എച്ച്‌.ആര്‍.‌എ) രണ്ട് ഡോസ്​ വാക്​സിനും എടുക്കാ...Read More

This is Rising!