കരിപ്പൂര്‍ വിമാ അപകടം: പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് വൈകുന്നു

കരിപ്പൂര്‍ വിമാ അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് അപകടം നടന്ന ഒന്‍പത് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപകടത്തിന്‍റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോയാണ്. അന...Read More

This is Rising!