സൗത്ത് ഗോവയിൽ ഹോം ഐസോലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സാൽസെറ്റിൽ

സൗത്ത് ഗോവയിലെ അഞ്ച് താലൂക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികളുള്ള ഹോം ഐസോലേഷൻ സാൽസെറ്റ് താലൂക്കിലാണെന്ന് സൗത്ത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസ്‌ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ആകെ ഹോം ഐസോലേഷനിലുള്ള 598 പേരിൽ ഏറ്റവും കൂട...Read More

This is Rising!