2020-21 ലെ ഹീറോ ISL ൽ ഗോവയിലെ മൂന്ന് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു

2020-21 ലെ ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ (ഹീറോ ഐ‌എസ്‌എൽ) എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഗോവ ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ വർഷം നവംബർ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഹീറോ ഐ‌എസ്‌എൽ സീസണിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഫുട്‌ബോൾ സ...Read More

This is Rising!