സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി 451 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകൾ 17,000 കടന്നു

ഗോവയിൽ പുതുതായി ലഭിച്ച 2,229 ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് 451 പേരുടെ റിസൽട്ട് പോസിറ്റീവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 457 പേർ രോഗമുക്തരായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 3,635 സജീവമായ കേസുകൾ രേഖപെടുത്തി. ബേഡ്കി (ആകെ 91- 23 മിനിമം പുതിയ കേസുകൾ), സിയോളിം (ആകെ 84 -...Read More

This is Rising!