പ്രായപൂര്‍ത്തി ആകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസ്സിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

കടയ്ക്കല്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തി ആകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസ്സിലെ പ്രതി കല്ലറ താവസഗിരിയില്‍ 19 വയസ്സുള്ള ആദര്‍ശ് അറസ്റ്റില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയായിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയെ നിരന്തരം ചാറ്റ് ചെയ്ത് അടുപ്പം കൂടുകയായിരുന്...Read More

This is Rising!